fbpx VS Vandereyt — Onderhoud & reparatie
 • Onderhoud & herstelling Onderhoud & herstelling
 • Vervanging van de verwarmingsketel Vervanging van de verwarmingsketel
 • Sanitair Sanitair
 • Verwarming Verwarming
 • Waterbehandeling Waterbehandeling
 • Ventilatie Ventilatie
 • Warmtepompen Warmtepompen
 • Zonneboilers Zonneboilers
 • Onderhoud & herstelling

  Onderhoud & herstelling

  Onderhoud en herstellingen van alle merken gas- en mazoutketels en algemeen onderhoud en herstellingen van verwarming- en sanitair-installaties. Vlaanderen kent de wettelijke verplichting tot een tweejaarlijks onderhoud van de aardgasinstallatie. Voor mazoutketels is dat zelfs jaarlijks. Dit onderhoud, de keuring voor eerste ingebruikname en de eenmalige verwarmingsaudit voor ketels ouder dan 5 jaar mogen enkel door een erkend installateur worden gedaan.

  Lees meer
 • Vervanging van de verwarmingsketel

  Vervanging van de verwarmingsketel

  Uw verouderde ketel vervangen door een moderne hoogrendementsketel is een goede investering. Niet alleen vanwege de vaak aanzienlijke energiebesparing, maar ook door de hoge betrouwbaarheid. En dat geeft u altijd warmtezekerheid, vooral in de seizoenen dat er veel van een ketel gevergd wordt. Wij beschikken over alle expertise en ervaring nodig bij de installatie van eender welk type verwarmingsketel.

  Lees meer
 • Sanitair

  Sanitair

  In overleg met u maken we een ontwerp voor de inrichting van sanitaire ruimtes; badkamer, toilet, wellness ruimte. Wij verzorgen de complete afwerking daarvan: leidingwerk, afwerking van vloeren en wanden, plaatsing van het sanitair.

  Lees meer
 • Verwarming

  Verwarming

  Een behaaglijke, individueel te regelen temperatuur in ieder vertrek van uw woning met een minimum aan energiekosten is al lang geen utopie meer. De vele mogelijkheden van de huidige systemen maken het meteen ook lastig om een goede keuze te maken. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovaties.

  Lees meer
 • Waterbehandeling

  Waterbehandeling

  Sommige omstandigheden maken waterbehandeling wenselijk of zelfs noodzakelijk om: kalkafzetting in leidingen en apparatuur te voorkomen, kwaliteit en smaak van drinkwater te verbeteren, vuilafzetting in leidingen te voorkomen bij gebruik van regenwater.

  Lees meer
 • Ventilatie

  Ventilatie

  Elk gebouw waar mensen en/of dieren verblijven moet voortdurend geventileerd worden om de verontreinigde lucht te vervangen door verse. In oudere gebouwen zette men eenvoudig de ramen open en bovendien waren er zoveel gaten en kieren dat verse lucht overal kon binnendringen. Het leverde wel vaak een onaangenaam binnenklimaat op met koude en warme plekken en vooral tocht.

  Lees meer
 • Warmtepompen

  Warmtepompen

  Met een warmtepomp wordt warmte op een relatief lage temperatuur omgezet naar een hogere temperatuur en zo geschikt gemaakt voor de verwarming van een woning of het sanitair water. De omzetting van deze warmte, die onttrokken wordt aan de lucht, het grondwater of de bodem, gebeurt met een hoog rendement. Van de geleverde energie wordt 65 tot 80 % geleverd door de omgeving en dat maakt een warmtepomp aanzienlijk energiezuiniger dan een conventionele installatie. Dat is gunstig voor uw portemonnee. Door het lagere energieverbruik is de CO2-uitstoot beduidend lager en dat is weer gunstig voor ons milieu.

  Lees meer
 • Zonneboilers

  Zonneboilers

  Een circulatiesysteem voert door middel van een speciale vloeistof zonnewarmte die de zonnecollector op het dak absorbeert naar een boiler, waar via een warmtewisselaar het sanitair water mee verwarmd wordt.

  Lees meer