fbpx VS Vandereyt — Onderhoud & reparatie

Ventilatie

Elk gebouw waar mensen en/of dieren verblijven moet voortdurend geventileerd worden om de verontreinigde lucht te vervangen door verse. In oudere gebouwen zette men eenvoudig de ramen open en bovendien waren er zoveel gaten en kieren dat verse lucht overal kon binnendringen. Het leverde wel vaak een onaangenaam binnenklimaat op met koude en warme plekken en vooral tocht.

Deze ongecontroleerde ventilatie betekent echter tegelijk een ongecontroleerd warmteverlies en daar hangt vandaag een stevig prijskaartje aan, nog afgezien van de milieuproblematiek. Moderne gebouwen worden daarom uitgerust met gecontroleerde, mechanische ventilatiesystemen die zo afgesteld worden dat ze precies de noodzakelijke hoeveelheid lucht verversen. Voor woningen, scholen, ziekenhuizen en kantoren gelden dan ook verschillende normen. In België zijn die vastgelegd in het EPB-decreet, in Nederland in het Bouwbesluit.

Op maat gesneden oplossingen vereisen vakkennis en ervaring. Wij beschikken daarover en kunnen u uit de vele mogelijkheden een passende oplossing bieden voor uw situatie.

Contacteer ons
Foto1
Foto2
Foto3
Foto4